Adgang til hal og regler

Der er indgang til hallen gennem Førslev Børnehus hovedindgang.  Bagerste dør i venstre hjørne, (modsat hovedindgang) giver adgang til omklædningsrum og derfra til hallen.
Der er tidsindstillet lås på døren, i hverdage, men i weekender skal der lånes nøgle til Lørdag-Søndags timer, da automatisk dørlås ikke er aktiveret i weekend. Nærmere herom kan  aftales med udvalgsformand/idrætsforeningens formand.

Der er fri adgang til bad og omklædning for badminton.

Alt rygning indenfor er forbudt.
Medbragte flasker/dåser skal tages med igen.
Skraldespand må ikke benyttes til  flasker/dåser.