INDMELDELSE

Indmeldelse i Førslev Idrætsforening sker ved henvendelse til den ansvarlige for den givne aktivitet man ønsker at deltage i. 

Indmeldelsen er først effektueret ved betaling af kontingent.

Hvis man ikke ønsker at være tilknyttet en bestemt aktivitet, men blot ønsker at støtte klubben med et bidrag, kan man betale til passiv medlemsskab.